INTRODUCTIE
De Chr. Gem. Zangvereniging “l’Espérance” werd op 30 oktober 1892 opgericht en heeft haar wortels in Krimpen aan den IJssel. Het koor is interkerkelijk, heeft 47 leden en staat sinds 1990 onder de inspirerende leiding van Wim Madderom. “l’Espérance” draagt met overtuiging de zang uit en is een hecht koor met een duidelijk eigen karakter dat naast geestelijke en klassieke muziek ook het lichtere genre niet schuwt. Naast de muziek van eigen bodem wordt ook anderstalig werk (o.a. van Rutter) uitgevoerd.

“l’Espérance” trad ook op voor radio (o.a. in het NCRV-programma Te Deum Laudamus) en televisie, en won op verscheidene concoursen eerste prijzen en wisselbekers. Zowel in als buiten de regio worden regelmatig concerten gegeven en geeft het koor acte de présence in zieken- en verzorgingshuizen.
Daarnaast waren er grammofoonplaten en cd’s.
Ter gelegenheid van het eeuwfeest werd “l’Espérance’ in 1993 met de Koninklijke Erepenning onderscheiden.”l’Espérance” ondernam in de herfst van 1998 voor de eerste maal een concertreis naar Engeland, alwaar werd opgetreden met de Trianon Music Group, waarmee in 1997 een samenwerkingsverband tot stand was gekomen.

Naast Nederlandstalige werken stond ook muziek van verschillende Engelse componisten op het programma. In 1999 vond het tegenbezoekvan de Trianon plaats, waarna vanaf mei 2001 een intensief uitwisselingsprogramma van start ging waarbij de beide koren vaak ook optraden met orkest en instrumentalisten. Daarmee waren de stappen naar langdurige samenwerking en vriendschap gezet! In oktober 2003 maakten leden van “l’Espérance”, de Trianon Music Group en de Anglia Singers als samengesteld koor een concertreis naar Duitsland waarbij concerten werden gegeven in Blomberg en Hiddesen.In het najaar van 2005 stond Frankrijk op het programma waar in Parijs en Chartres concerten werden gegeven.Voorwaar een koor dat ondanks haar “hoge leeftijd” volop in beweging is.

“l’Espérance” repeteert iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur in de Sionskerk te Krimpen aan den IJssel. Het koor is, zoals de meeste koren in ons land, voortdurend op zoek naar nieuwe leden. U bent dus van harte welkom om eens te komen luisteren. Sámen zingen betekent méér dan zingen!

Geef een reactie